Guidad tur på Enholmen
Guidad tur på Enholmen
Guidad tur på Enholmen
Se & Göra

Guidad tur på Enholmen

Vid hamnen i Slite tar du båten till Enholmen. I priset ingår guidning av Karlsvärds fästning och östra försvarsverket, donjonen. Även möjligheter till egen fotvandring runt ön.

På den öppna fiskebåten Linnea är vi max 12 personer och guidningen sker i huvudsak utomhus. Tack för att du visar hänsyn - tillsammans håller vi avstånd.

Efter freden i Brömsebro 1645 blev Enholmen intressant att befästa. Karlsvärds fästning anlades med fem bastioner. På Enholmen finns också en kalkugn från byggnadstiden av fästningen. Fästningen revs 1788 då den ansågs olämplig och onyttig samt för kostsam.

1831 uppfördes här det första kolerasjukhuset i Sverige. När Krimkriget bröt ut 1853 blev Östersjön en krigsskådeplats och Slite förklarades som krigshamn och Enholmen skulle befästas. Kolerasjukhuset flyttades då till ön Asunden. Två försvarsverk, donjoner, uppfördes som blev klara 1858 och är än i dag väl synliga från det gotländska fastlandet.

Ön har varit bemannad under de två världskrigen och under 1990-talet blev här en minstation anlagd. Först 2011 blev ön avmilitariserad och Fortifikationsverket fick i uppdrag att sälja Enholmen vilket lokalbefolkningen starkt motsatte sig. Ön förblir i statens ägor. Fortifikationsverket lägger stora resurser och har hittills restaurerat kajen, ställt i ordning gångstigar och ett utedass. Idag är det Statens Fastighetsverk som äger ön. Tillsammans med verksamheter i Slite arbetar de för att göra Enholmen till ett attraktivt resmål.

Du går runt ön på cirka 30 min. Bra möjligheter för bad, fotvandring och egna funderingar över vad som kan ha skett på ön. Vatten och mat tar du själv med dig. Allt skräp bär du också med dig tillbaka.

Första serien av ”Elitstyrkans Hemligheter" på TV4 under våren 2021 blev inspelad på Enholmen och på flera andra platser på norra Gotland.”

Transporten sker med fiskebåt som avgår från hamnen i Slite varje onsdag mellan 28/6-9/8. Båtresan tar 10 minuter i varje riktning. Min 6 pers max 12 pers per tur. Vuxen 300 kr och barn 0-12 år, 150 kr.

I priset ingår guidning av Karlsvärds fästning och östra försvarsverket, donjonen. Donjonen är endast öppen i samband med guidning som sker cirka kl. 11 och 14. Guidningen börjar när alla har stigit av sista båten.