Steinbildhaueri Ein Tages Kurs
Steinbildhaueri Ein Tages Kurs
Steinbildhaueri Ein Tages Kurs
Steinbildhaueri Ein Tages Kurs
Steinbildhaueri Ein Tages Kurs
Sehen & Unternehmen Stays Upsell

Steinbildhaueri Ein Tages Kurs

In der wunderbaren Natur nahe am Meer formen wir gotländischen Kalkstein mit Handwerkzeug. Wenn Du Stein hauen willst – so kannst Du. Das Einzige was Du brauchst ist Dein Wille. Der Stein will mit Dir zusammenarbeiten. Ich zeige Dir wie. Willkommen!

Om Dagskurs i stenhuggeri
Vi hugger gotländsk kalksten med hammare och mejsel. Vi står utomhus under tak. Vi har skyddsglasögon. Verktygen är lätta, hammaren väger 400 gram. Vi behöver kunna spika för att kunna träffa mejseln. Föräldrar behöver delta tillsammans med sina barn. Inga förkunskaper krävs.

Stenhuggeri med Linus Alfredsson på Gotland
I vacker natur på Gotland, nära havet, får du veta hur du med enkla handverktyg formar gotländsk kalksten. Det är lätt att lära sig använda verktygen. Du behöver inte vara stark. Det är din vilja som räknas. Flisa för flisa förändras stenens form. Att stanna upp och hitta ett inre lugn i nuet och den skapande processen är en del av upplevelsen. Det som du ser i stenen kan du också hugga fram mer och mer. Formen – din bit av Gotland – tar du med hem. Välkommen!

Linus Alfredsson har hållit kurser i stenhuggeri sedan 1996. nästan 2000 människor har lärt sig hugga sten på någon av hans kurser. ”Det händer alltid något i den gotländska kalkstenen med sina vackra kristaller och fossil – och det som händer lär vi oss av – därför är det så lätt att lära sig hugga sten på Gotland” säger Linus.

Gotlands kalksten bildades för 400 miljoner år sedan då det som nu är Gotland låg nära ekvatorn. Lager efter lager av skal från koraller, bläckfiskar och andra djur som levde i det varma grunda havet pressades samman till kalksten av sin egen tyngd.

About the one day stone carving course
We carve gotlandic limestone with hammer and chisel. We stand outside under roof. We wear protective eyeglasses. The tools are light, the hammer weigh 400 grammes. We need to be able to use an ordinary hammer for nailing. Parents need to participate together with their children. No preknowledge is needed.

Stone carving with Linus Alfredsson on Gotland
In beautiful nature on the island of Gotland, close to the sea, you get to know how you shape gotlandic limestone with simple hand tools. It is easy to learn how to use the tools. You don’t need to be strong. It is your will that matters. Chip by chip the form of the stone changes. To stop and find an inner peace in the now and the creative process is part of the experience. What you see in the stone is what you can carve forth more and more. The form – your part of Gotland – you bring home with you. Welcome!

Linus Alfredsson has been holding stone carving courses since 1996. Almost 2000 people has learned carving stone through one one of his courses. ”Something always happen in gotlandic limestone with it’s beautiful crystalls and fossils – and what happens we can learn from – that’s why it’s so easy to learn stone carving on Gotland” says Linus.

Gotlandic Limestone was created 400 million years ago when what is now Gotland was a warm shallow seabed close to the equator. Layer after layer of shells from coral, octopus and other animals was transformed into stone by it’s own weight.